Érettségi

2024. május-júniusi vizsgaidőszak

Jelentkezés az érettségi vizsgára

A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézménybe kell benyújtani. A jelentkezési lapot abban a középiskolában kaphat a vizsgázó, ahol jelentkezik.

A Jelentkezéskor szükséges dokumentumok, igazolványok: személyi igazolvány, lakcím kártya. Továbbá mentesség esetén a pedagógiai szakszolgálattól kapott szakértői vélemény és a vizsgázó (kiskorú esetében a gondviselő) kérelme. (Kérelem minta letölthető a “dokumentumok” közül erről a honlapról.)

Az érettségi vizsgával kapcsolatban részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők az Oktatási Hivatal honlapján.

Vizsgaidőpontok

Vizsgakövetelmények

2024. január 1-je után és ezt követően már kizárólag a vizsgaszabályzat 3. mellékleteként bevezetett új általános követelmények, és az ezekhez kapcsolódó, új részletes követelmények szerint lehet csak érettségi vizsgát tenni. (Ez utóbbi alól kivételt képez az ágazati, ágazaton belüli specializációs vizsgáknak egy szűk köre.)

Részletes vizsgakövetelményekről, vizsgaleírásról az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

Nyilvánosságra hozható anyagok

Tételsor, tematika (letölthető)

Korábbi vizsgaidőszakban( 2023. ősz) szerzett érettségi bizonyítványok, törzslapok átvétele:

Az őszi érettségit követően az iskola titkárságán lehet átvenni az eredményről a törzslapokat, érettségi bizonyítványokat, egyéb bizonyítványokat 2023. november 24-től. Hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 13 óra között. A vizsgázó személyesen (személyi igazolvánnyal) vagy meghatalmazott útján (meghatalmazás kell) juthat hozzá a dokumentumokhoz.