Ökoiskola

Ökoiskolai fejlesztések, innovációk

Az iskola vezetősége és a nevelőtestülete elkötelezettek a fenntarthatóságra és a globális felelősségvállalásra nevelés iránt, melynek tartalmai és módszerei az iskolában oktatott minden műveltségterületen megjelennek, minden tantárgyba beágyazódtak. A globális felelősségvállalásra nevelésnek helye van mind a tanórai, mind a tanórán kívüli keretek között.

A gazdasági, oktatáspolitikai, társadalmi környezetet adta lehetőségeket kiaknázva igyekszik a nevelés és oktatás terén megvalósítani ezen célokat.

  • Öltözők és mellékhelyiségeik felújítása az előírásoknak megfelelően.
  • Tanulói székek és asztalok beszerzése egészségmegőrzés és esztétikus környezet kialakítása érdekében.
  • Informatikai fejlesztés: szaktantermi és tanulói számítógépek, számítógépterem teljes felújítása (burkolat, falfestés, bútorzat), projektorok felszerelése, tanári géppark bővítése, iskolai wifi hálózat kiépítése.
  • Takarítási délutánok szervezése, diákok bevonásával.
  • Hulladékgyűjtési akciók, elektronikai hulladékok, fa- és fémhulladék gyűjtése és elszállításuk megszervezése. Hulladékgyűjtési akcióba bevontuk a diákokat is.
  • Osztálytermek, folyosók zöldítése, osztálydekorációk készítése, esztétikus környezet kialakítása.

Az intézmény földrajzi elhelyezkedése (Budapest belvárosa lakóépületek szomszédságában) és az épület műemlék jellege korlátozza a fejlesztési lehetőségeinket. Továbbá meg kell említeni, hogy az iskola nem önálló gazdálkodó szervezet, minden anyagi fedezetet igénylő fejlesztést a fenntartó hagy jóvá.

A diákok globális felelősségvállalásra nevelése fontos az iskola nevelőtestülete számára, ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy minél változatosabb formában és módon hangsúlyozzuk a szemléletváltás fontosságát, hogy környezetük védelme iránt elkötelezett diákokat neveljünk. Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon, előadásokon, iskolán kívüli programokon és versenyeken vesznek részt a tanulók a fenntarthatóság témakörével kapcsolatban.

Minden évben csatlakozunk a Fenntarthatósági Témahéthez, tanórai foglalkozásokat tartanak a pedagógusok, iskolai kirándulást szervezünk, az intézménybe hívunk előadókat.

A diákönkormányzattal együttműködve olyan programokat szervezünk, melyek szorosan kapcsolódnak a környezetvédelemhez, természeti környezetünk megismeréséhet, megóvásához, holisztikus neveléshez.

Globális felelősségvállalásról

2017/2018-as tanév:

ELTE EKSZ szervezésében upcycling és könyvkötés.

Fenntarthatósági Témahét – 2018. – Minden hulladék szemét?