VEKOP-8.5.1-17-2017-00001

VEKOP-8.5.1-17-2017-00001 – Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrumban

2018. szeptember 1-től útjára indult az „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrumban” című pályázat.

A projekt fő stratégiai célja a 16-65 év közötti, munkaképes lakosság nyelvi tudásának ösztönzése a Közép-magyarországi régióban.

Kiemelt cél, hogy az alap- és középfokú nyelvvizsgák számát növeljük, valamint az alacsony idegen nyelvi készségekkel rendelkezők számát csökkentsük.

Általános célként fogalmazhatjuk meg, hogy a projekt megvalósulása nagyobb esélyt teremt a
résztvevők számára, hogy nyelvtudásuk révén nagyobb eséllyel találjanak szakképzettségüknek megfelelő munkahelyet, a programban résztvevők munkaerő-piaci státusza megerősödjön, megtarthassák már meglévő munkahelyüket, magasabb pozícióba léphessenek, képességeinek és szakképzettségüknek megfelelő munkát találhassanak, vagy új belépőként alkalmasak legyenek a minőségi munkavégzésre, foglalkoztathatóságuk növekedjen.

További cél, hogy lehetővé tegyük az Európai Unió többi országához való felzárkózás lehetőségét, a második idegen nyelv elsajátításának vonatkozásában, ezáltal tovább csökkenjen azon tanulóink száma, akik tényleges nyelvtudás hiányában fejezik be tanulmányaikat intézményünkben.

A program operatív célja, hogy két év alatt 2100 tanulónak biztosítsuk az egyéni kompetenciáiknak megfelelő nyelvoktatást. A szakmai nyelvi modulok bevonásával a centrumon belül a különböző iskolatípusokba járó tanulók nyelvi szintjének, nyelvi kompetenciáinak különbségeit csökkenteni tudjuk.

A projekt a közép-magyarországi régióban, Budapesten valósul meg, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 19 tagintézményében. A pályázat teljes támogatási összege 312,5 millió Ft, melynek támogatási mértéke 100 %.

A projekt tervezett befejezési dátuma 2020. augusztus 31.

A képzési programok nyilvántartásbavételi száma:

német: E-001356/2015/C004

angol: E-001356/2015/C005

A 2018/2019-es tanévben három angol és egy német csoportban tanult 14-14 diák idegen nyelvet.

dav