2020. ősz

ÉRETTSÉGI VIZSGA

A 2020. évi október-novemberi időszak

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 7.

(A jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni az igazgatónak. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.)

Az érettségi vizsgára csak személyesen lehet jelentkezni (8:00-16:00 óra között)

Szükséges dokumentumok:

 • személyes iratok (személyi igazolvány/útlevél, lakcímkártya, oktatási azonosító);
 • Középiskolai bizonyítvány másolata
  • minden tanévre vonatkozó oldalának másolata (előrehozott, vagy javító/pótló vizsga);
  • utolsó tanévre vonatkozó oldalának, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló másolata (szintemelő vizsga);
 • Törzslapkivonat (javító/pótló vizsga);
 • a Vizsgaszabályzat 12. § (7) bekezdése szerinti igazolás (előrehozott vizsga);
 • Érettségi bizonyítvány, Tanúsítvány (szintemelő vagy ismétlő vizsga);
 • Vizsgadíj befizetését igazoló okirat vagy annak másolata (második javító/póló vizsga, vagy szintemelő, ismétlő vizsga);
 • Nyilatkozat, amely a korábban már teljesített vizsgarész beszámítására vonatkozik (pótló vizsga);
 • Szoftverhasználatról szóló nyilatkozat (emelt szintű informatika) vagy szoftverválasztásra vonatkozó nyilatkozat (középszintű informatika)
 • Mentesítési kérelem és a szakértői bizottság szakvéleménye (felmentési kérelem esetében).

Vizsgadíj:

 • a középszintű vizsgák díja: 24 000 Ft (a helyszínen kell befizetni)
 • az emelt szintű vizsgák díja: 40 000 Ft

Térítésmentes az érettségi vizsgák:

 • tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája;
 • a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótló vizsga;

Veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozások értelmében az érettségi vizsga azon vizsgázók részére térítésmentes,

 • akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, és
 • akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után az adott vizsgatárgyból ismétlő érettségi vizsgára jelentkeznek.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni

 

A 2020. évi október-november vizsgák időpontjai:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020oszi_vizsgaidoszak/2020osz_vizsgaidopontok

 

A 2020. október-novemberi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020oszi_vizsgaidoszak/2020osz_nyilvanos_anyagok_listaja

 

Intézményünkben szervezett középszintű vizsgák szóbeli témakörei az adott tantárgyakra kattintva tölthetők le:

 

Az érettségi vizsgák lebonyolítása:

Az írásbeli vizsgák kezdete előtt 30 perccel meg kell jelenni a vizsgateremben!

A vizsgán használható segédeszközökről a vizsgázónak kell gondoskodnia!