2019. ősz

A 2019. őszi középszintű érettségi vizsgák iskolánk épületében lesz (ha nálunk jelentkezett).  1088 Budapest, Vas utca 9-11.

A középszintű érettségi írásbeli vizsga időpontjáról nem küldünk külön értesítést.

Az emelt szintű érettségi vizsgák helyszínéről és időpontjáról a Kormányhivatal postai levél útján értesíti a vizsgázókat. (Ha nem kapják meg október 10-ig, akkor telefonáljanak iskolánkba: 06-1-338-4480.)

Mind a középszintű, mind az emelt szintű dolgozatokat iskolánkban lehet megtekinteni 2019. november 4-én, hétfőn 8-16 óra között.

Az eredményhirdetés (bizonyítványok, törzslapok átvétele) időpontja: 2019. november 20. – 17 óra

2019. őszi középszintű és emelt szintű írásbeli időpontok:

Magyar nyelv és irodalom – 2019. október 14. – 8:00

Matematika- 2019. október 15. – 8:00

Történelem – 2019. október 16. – 8:00

Angol nyelv – 2019. október 17. – 8:00

Ágazati szakmai vizsgatárgyak – 2019. október 18. – 8:00

Német nyelv – 2019. október 21. – 8:00

Informatika – 2019. október 22. – 8:00

Az írásbeli vizsgák kezdete előtt 30 perccel meg kell jelenni a vizsgateremben!

A vizsgán használható segédeszközökről a vizsgázó gondoskodik!

Szóbeli vizsgák időpontjai:

Emelt szint: 2019. november 7-11.

Középszint: 2019. november 18-22.

A középszintű szóbeli tételek:

Oszi_erettsegi_szobeli_tetelek_2019